Dette skjemaet inneholder de viktigste spørsmålene vi ønsker svar på for å kunne gi deg et prisestimat. Desto mer informasjon du kan gi oss, desto mer nøyaktig estimat kan vi gi deg. Når du er fornøyd med svarene og du syntes disse forklarer ditt prosjekt tydelig nok, så trykk på send knappen nederst på skjemaet. Om dere er såpass tidlig i prosessen at det er vanskelig å svare på alle spørsmålene nedenfor, kan du la de det gjelder stå tomt. Skjemaet består av ca 50 spørsmål og vil normalt ta mellom 10 og 20 min å fullføre. Spørsmål merket med ( * ) må besvares.

Da setter vi i gang!

Behovsanalyse

Desto mer informasjon du kan gi oss, desto mer nøyaktig estimat kan vi gi deg.

Grunnleggende

Fortell om bedriften og produktene/konseptet/tjenestene nettstedet skal formidle

Eks. Vi kjøper produkt X av vår leverandør, og selger dette videre med 40% fortjeneste. I tillegg tilbyr vi en serviceavtale til eksisterende kunder til 4 500 kr pr. kvartal.

Hvordan er en typisk ”salgsprosess” hos dere?

Hvordan og hvor markedsføres bedriften i dag?

Skriv om bedriftens største konkurrenter? Hva gjør hver konkurrent bra, hva gjør de dårlig?

Hva skiller din bedrift fra konkurrentene? Hvorfor velger kundene dere?

Hvem er de nåværende kundene? Private, bedrifter? Hva slag kunder ønsker du fremover?

Nåværende nettsted (om dere har)

Antall besøkende pr. mnd? Økonomiske resultater? Har dere statistikk over besøk?

Hvilke funksjoner og egenskaper ved det nåværende nettstedet er du fornøyd med?

Hvilke deler er dere misfornøyd med?

Bruker dere en publiseringsløsning (CMS) i dag? Hva er navnet og er du fornøyd med systemet?

Generelt om nettstedet

Hva er formålet med å utvikle et nytt nettsted, evt. forbedre det eksisterende?

Hva er det selskapet ønsker å oppnå med nettstedet sitt? (Eks.: Øke salget av tjenester, øke medlemsbase, avlaste selskapets rutinemessige oppgaver.)

Hva ønsker dere et besøk på nettstedet skal resultere i? (Eks.: Abonnere på et nyhetsbrev, melde seg på et kurs, fylle ut kontaktskjema.)

Når kan dere si at nettstedet er en suksess? (Eks.: X% økt omsetning, X% færre telefonforespørsler, X antall forespørsler fra kontaktskjema.)

Har bedriften noen spesifikke forretningsmessige utfordringer nettstedet skal bidra til å løse/forbedre?

Hvordan skal nettstedet bidra positivt i bedriftens forretningsmodell? (Altså, hvis nettstedet feiler, hvordan vil dette påvirke bedriftens markedsføring og lønnsomhet?)

Målgruppe

Beskriv målgruppen til nettstedet så godt du klarer. (Eks.: Kvinner i Oslo mellom 30 og 55 år, som leter etter enkle matoppskrifter)

Hvorfor trenger målgruppen nettstedet? (Eks.: Finne de billigste flyreisene, informasjon om en film, lese om bedriften)

Hvilke konkrete oppgaver vil dine besøkende gjøre på nettstedet? Eks.: Se en videodemonstrasjon, sammenlikne banklån, sjekke priser, bestille time...

Hvor og eller hvordan hører først målgruppen om nettstedet og bedriften? Googel, lokalavis...

Grafisk design og innhold

Beskriv hvordan de besøkende skal oppfatte nettstedet, og hva slags ”følelse” det skal formidle. Eks. Profesjonelt, vennlig, innovativt, morsomt, urbant, troverdig, nytenkende, billig, eksklusivt osv.

List opp nettsteder du liker og forklar hvorfor. Gjerne konkurenter fra både inn og utlandet.

List opp eventuelle ideer du har for nettstedet og hvilke funksjoner disse må ha. Hva skal disse gjøre for brukeren og hvordan skal de hjelpe ditt firma? (Eks. nyhetsbrev som vi kan sende ut til våre kunder for å informere om tilbud på en rimelig måte, og dermed generere salg.)

Har dere skisser på hvordan dere ser for dere layouten på nettstedet? Hvis ikke kan vi selvfølgelig hjelpe dere med dette. Om dere har, vil dette i midlertidig hjelpe oss med å kunne gi et mer nøyaktig kostnadsestimat. (kan legges ved på slutten av skjemaet)

Ønsker dere en publiseringsløsning slik at dere kan oppdatere og vedlikeholde nettstedet selv? Fortell om krav/ønsker.

Hvor mange sider vil nettstedet bestå av? Gi en kort beskrivelse av hver side. Legg gjerne med sidekart om dere har det klart. (kan legges ved på slutten av skjemaet)

Trenger dere hjelp/rådgivning under planleggingen av nettstedet?

Budsjett og økonomi

OBS! Vi besvarer ikke henvendelser som ikke har noen indikasjon om budsjett eller kostnadsrammer.

Hva er budsjettet til nettstedet?

Hva er summen på et gjennomsnittssalg hos dere?

Hva er det månedlige/årlige budsjettet for nettstedet? Webhotell, markedsføring, publiseringsløsning og vedlikehold

Hvilke tjenester fra iNca Media ønsker dere? Og ser dere for dere hva disse tjenestene bør innebære?

Tidsplan

Når bør nettstedet lanseres?

Noen spesiell grunn til denne datoen?

Når er tekst og innhold til siden klart? (eller ønsker dere hjelp med innholdet?)

Når forventer dere at arbeidet skal starte?

Tjenester

Utvikling av et nettsted kan deles opp i følgende hovedoppgaver. På hvilke oppgaver ønsker dere bistand fra iNca Media?

Generell informasjon

Denne behovsanalysen er så generell som mulig, mens alle nettsteder er unike. Her legger du til all ekstra informasjon som er spesielt for ditt nettsted.

Hva er den viktigste egenskapen dere søker hos firmaet som skal bistå dere med utviklingen av nettstedet?

Sist men ikke minst, hvordan fikk du kjennskap til iNca Media?

Browse...

Her kan du laste opp skisser, nettstedskart, etc. Maksimum 10MB.

Please wait...